Alize Meyles-de Graaf

Gezondheidszorg en natuur lopen als een rode draad door mijn leven.

Het natuurlijk, zelfgenezend vermogen, dat ieder mens in zich heeft, kan door massagetherapie gestimuleerd worden. In massagetherapie vind ik de combinatie die voor mijzelf heilzaam is geweest en die ik graag door wil geven aan ieder die daarin is geïnteresseerd.

“Het gaat vanzelf weer over” was in mijn jeugd een bekend gezegde. Dat we daar aanspraak op kunnen maken en het kunnen stimuleren heb ik geleerd o.a. via het moederschap, mijn intuïtie en het grote vertrouwen in mijn eigen lichaam tijdens ziekte en ongemak.
Mijn ervaring in mijn vroegere werk als doktersassistente kan ik gebruiken naast wat ik geleerd heb op de opleiding bij Holos, Academie voor Massagetherapie in Utrecht. Met mijn therapeutschap en jarenlange ervaring heb ik daar ook studenten mogen begeleiden voor het eindexamentraject. Ook tijdens de opleiding tot Bowentherapeut kon ik toepassen wat ik eerder had geleerd en ervaren.

In cursussen die ik heb gegeven leerde ik aan cursisten wat zij zelf zouden kunnen doen om te ontspannen en hoe ze dat kunnen overbrengen aan mensen in hun eigen omgeving. Vermindering van pijn is dan vaak een gevolg.
Graag help ik mijn medemens een handje bij het zoeken naar ieders eigen wijsheid, vanuit de wens dat ze daarna hun weg zelf kunnen vervolgen.

Welkom!
AlizeAlize Meyles-de Graaf